Бенът на бобъра на цевта на смеха # 6


При влизането в малкия селски магазин непознатият забелязал надпис „ОПАСНОСТ! ПАЗЕТЕ СЕ ОТ КУЧЕТО!' публикувано на стъклената врата.


Вътре забеляза безобидно старо куче-куче, заспало на пода до касата. Той попита управителя на магазина: „Това ли е, от което кучетата трябва да се пазят?“
'Да, това е той', отговори той.
Непознатият не можеше да се забавлява. „Това със сигурност не ми прилича на опасно куче. Защо изобщо бихте публикували този знак? '


„Защото - отговори собственикът, - преди да публикувам този знак, хората непрекъснато се спъват в него.“
Интересни Статии