Различни писти за животни

Видра

Видра

След като почти напълно изчезнаха от британските водни пътища през 70-те години, усилията за спасяване на видрите от изчезване се оказаха ефективни. Броят на видрите в Обединеното кралство драстично е намалял с нарастващите нива на замърсяване на водата, но наскоро се съобщава, че се срещат във всеки окръг в страната. Тези красиви бозайници често могат да бъдат трудно забележими, но отпечатъците им в калта са показателен знак за местонахождението им.

Търсейки повече не само самите животни, но и отличителните улики, които оставят след себе си, се отваря съвсем нов елемент от природния свят. Различните животни имат различни отпечатъци, които могат да варират значително в различните видове. По-долу има малка колекция от следи от редица различни животни, които се срещат по целия свят в кал, сняг и дори пясък.


Куче
Куче

Бизони
Бизони

Пума
Пума

Енот
Енот

Лос
Лос

Слон
Слон

Насекоми
Насекоми

Еленска мишка
Еленска мишка

Кафява мечка
Кафява мечка

Сив вълк
Сив вълк

Интересни Статии