Модно опазване с iGorilla на Apple!

Ново приложение iGorilla

Ново приложение iGorilla
itunes.apple.com


Важността на опазването на застрашените видове в света и техните местообитания става все по-модерно през 21-ви век, особено с най-новото приложение на iPhone от Apple.

Екипът на iPhone на Apple обедини усилията си с националния парк Вирунга в източната Демократична република Конго, за да създаде приложение, посветено на опазването на дивите планински горили в района.

Днес планинската горила е критично застрашен вид с по-малко от 1000 индивида, останали в дивата природа и популациите са постоянно застрашени от обезлесяване и граждански конфликти в родните им местообитания.

Закупено чрез iTunes, приложението iGorilla позволява на потребителите да помогнат за спасяването на 200 критично застрашени индивида от планинската горила, които обитават националния парк Virunga, просто като използват техните iPhone или iPad.

Профили на семейство Gorilla

Профили на семейство Gorilla
itunes.apple.com

Само за няколко килограма приложението iGorilla ви позволява да изберете семейство горила, което да следвате с подробни профили на всеки член, и означава, че сте в течение с новини от Националния парк Virunga, най-старият национален парк в Африка.

Ако искате да научите повече за планинските горили или къде да закупите приложението iGorrila, моля, следвайте връзките по-долу:

Интересни Статии