17 невероятни библейски стиха за сънищата и виденията

В този пост ще откриете какво точно казва Библията за сънищата!

Ето сделката:Има десетки тълкувания за значението на сънищата в Библията. Изглежда никой не е съгласен какво символизират сънищата. Някои казват, че са послания от Бог. Други смятат, че изобщо нямат смисъл.Най -важният източник на истина по тази тема обаче е самата Библия!

Ето защо реших да събера всички библейски стихове за мечти и видения на едно място. След това можем да решим веднъж завинаги духовния смисъл на сънищата.Готови ли сте да разберете любимите си стихове за сънищата?

Да започваме!

Прочетете по -нататък:Как една забравена 100-годишна молитва промени живота миЙов 33: 14-18 KJV

Защото Бог говори веднъж, да два пъти, но човек не го възприема. В сън, във видение на нощта, когато дълбокият сън обхваща хората, в сънищата на леглото; след това той отваря ушите на хората и запечатва техните указания, за да може да оттегли човека от неговата цел и да скрие гордостта от човека. Той пази душата си от ямата и живота си от загиване от меча.

1 Царе 3: 5

Тогава Господ говори на Павел през нощта чрез видение: Не бой се, а говори, а не мълчи

1 Царе 28:15 KJV

И Самуил каза на Саул: Защо ме разтревожи, за да ме изведеш? И Саул отговори: Много съм разстроен; защото филистимците воюват срещу мен и Бог се оттегли от мен и не ми отговаря вече нито чрез пророци, нито чрез сънища; затова те призовах, за да ми обясниш какво да правя.

Деяния 2:17 KJV

И това ще стане в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа си върху всяка плът: и вашите синове и вашите дъщери ще пророкуват, и вашите млади мъже ще видят видения, а вашите стари хора ще сънуват сънища.

Деяния 16: 9-10 KJV

И през нощта на Павел се яви видение; Там стоеше един човек от Македония и му се молеше, казвайки: Елате в Македония и ни помогнете. И след като видя видението, веднага се опитахме да отидем в Македония, със сигурност събирайки, че Господ ни е призовал да им проповядваме евангелието.

Деяния 18: 9 KJV

Тогава Господ говори на Павел през нощта чрез видение: Не бой се, а говори, а не мълчи

Даниил 1:17 KJV

Що се отнася до тези четири деца, Бог им даде знания и умения във всяко учене и мъдрост: и Даниил имаше разбиране във всички видения и мечти.

Даниил 4: 5 KJV

Видях сън, който ме накара да се уплаша, а мислите върху леглото ми и виденията на главата ми ме тревожеха.

Даниил 7: 1-3 KJV

През първата година на валтанския цар Валтасар Даниил сънува и видения на главата си върху леглото си: след това той пише съня и разказва сумата на нещата. Даниил говореше и каза: Видях във видението си през нощта и ето, четирите небесни ветрове се движеха по голямото море. И четири големи звяра излязоха от морето, различни един от друг.

Битие 20: 3 KJV

Но Бог дойде при Авимелех насън през нощта и му каза: Ето, ти си само мъртвец за жената, която си взел; защото тя е съпруга на мъжа.

Битие 40: 8

И те му казаха: Сънувахме сън и няма тълкувател на него. И Йосиф им каза: Тълкуванията не принадлежат ли на Бога? кажи ми ги, моля се.

Матей 1: 20-23 KJV

Но докато той размишлява върху тези неща, ето, ангелът Господен му се яви насън, казвайки: Йосифе, сине Давидов, не се страхувай да не вземеш при себе си жена си Мария; защото това, което е заченато в нея, е от Светия Дух. И тя ще роди син и ще го наречеш Исус, защото той ще спаси своя народ от греховете му. Сега всичко това беше направено, за да се сбъдне казаното от Господа от пророка, казвайки: ето, девица ще зачене и ще роди син, и ще го нарекат Емануил, което се тълкува е, Бог с нас.

Матей 2:13 KJV

И когато те си тръгнаха, ето, ангелът Господен се явява на Йосиф насън, казвайки: Стани, вземи малкото дете и майка му и бягай в Египет, и бъди там, докато не ти съобщя: за Ирод ще търси малкото дете да го унищожи.

Числа 12: 6 KJV

И той каза: Чуйте сега думите ми: Ако между вас има пророк, аз, Господ, ще му се представя във видение и ще му говоря насън.

Исая 29: 7-8 KJV

И множеството от всички нации, които се борят срещу Ариел, дори всички, които се борят срещу нея и нейните боеприпаси и които я притесняват, ще бъдат като мечта за нощно видение. Ще бъде дори когато един гладен човек сънува и ето, той яде; но той се събужда и душата му е празна: или като когато жаден сънува, и ето, той пие; но той се събужда и ето, той е припаднал и душата му има апетит; така ще бъде множеството от всички народи, които се бият срещу планината Сион.

Второзаконие 13: 1-3 KJV

Ако между вас възникне пророк или мечтател на сънища и ви даде знак или чудо, и знамението или чудото се сбъднат, за което той ви каза, казвайки: Да тръгнем след други богове, които ти не сте знаели и нека им служим; няма да се вслушваш в думите на този пророк или на сънуващия сънища; защото Господ, твоят Бог, те доказва, за да знаеш дали обичаш Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа.

Съдии 7: 13-15 KJV

И когато Гедеон дойде, ето, имаше един човек, който разказа сън на ближния си и каза: Ето, сънувах сън и, ето, торта с ечемичен хляб се срина в войнството на Мадиам и стигна до шатрата, и я удари, че тя падна, и я преобърна, така че палатката лежеше. А приятелят му отговори и каза: Това не е нищо друго освен меча на Гедеон, син на Йоас, израилтянин, защото в ръцете му Бог предаде Мадиам и цялото войнство. И когато Гедеон чу разказа на съня и неговото тълкуване, той се поклони и се върна в войската на Израил и каза: Стани! защото Господ е предал във вашите ръце войската на Мадиам.

Какво казва Библията за сънищата?

Сънищата често се появяват в Библията. В много случаи сънищата се използват от Бог за изпращане на важни послания. Например, Бог използва сън, за да предупреди Йосиф за опасност (Матей 2:12).

В съдия, глава 7, стих 13, Гидиън чува за сън, че вражеският лагер е на път да се срути. Това съобщение дава надежда на Гидеон и той продължава да побеждава мадиамците с малката си армия.

Бог общува с нас по много начини. Той може да ви говори директно в отговор на вашите молитви или да ви води тихо в правилната посока. Но ако не чуем Божиите предупреждения, Той ще изпрати инструкции насън, докато спим (Йов 33:15).

Така че, ако сте сънували и се чудите какво означават те, вероятно Бог се опитва да ви изпрати спешно съобщение. Можете да научите повече за библейското значение на сънищата тук.

Прочетете по -нататък: Какво означава, когато сънувате, че зъбите ви падат?

Сега е твой ред

И сега бих искал да чуя от вас.

Какъв според вас е духовният смисъл на сънищата?

Кой библейски стих за сънищата ти е любим?

Така или иначе, уведомете ме, като оставите коментар по -долу в момента.

p.s. Замисляли ли сте се какво е бъдещето на вашия любовен живот?

Интересни Статии