19 вдъхновяващи библейски стиха за вярата

В този пост ще откриете какво казва библията за вярата.

Подредих стотици стихове за вярата, които съм събирал през годините, за да намеря само най -вдъхновяващите, които да споделя с вас.Всъщност това са същите библейски стихове за вярата, към които се обръщам, когато преживявам трудни моменти в живота си.Готови ли сте да научите любимите си стихове за вярата?

Да започваме!Свързани:Как една забравена 100-годишна молитва промени живота ми

2 Коринтяни 5: 7 KJV

Защото ние ходим с вяра, а не с виждане

Матей 21:22 KJV

И всичко, каквото и да поискате с молитва, вярвайки, ще получите.

Евреи 11: 1 KJV

Сега вярата е същността на нещата, на които се надяваме, доказателството за неща, които не се виждат.

Псалм 119: 30

Аз избрах пътя на истината: Твоите присъди съм изложил пред себе си.

1 Коринтяни 16:13 KJV

Внимавайте, стойте твърдо във вярата, напуснете се като мъжете, бъдете силни.

Псалм 46:10

Бъдете спокойни и знайте, че аз съм Бог: ще бъда възвисен сред езичниците, ще бъда възвисен на земята.

Лука 1:37

Защото с Бога нищо няма да бъде невъзможно.

Римляни 10: 9

Че ако изповядваш с устата си Господ Исус и вярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще бъдеш спасен.

Йоан 8:24

Затова ви казах, че ще умрете в греховете си; защото ако не вярвате, че съм аз, ще умрете в греховете си.

1 Коринтяни 2: 5

Corinthians 2: 5 King James Version (KJV) 5 Че вашата вяра не трябва да стои в мъдростта на хората, а в силата на Бог.

Йоан 7:38

Който вярва в мен, както е казано в Писанието, от корема му ще потекат реки жива вода.

Яков 1: 5-6

Ако на някой от вас му липсва мъдрост, нека поиска от Бога, който дава на всички хора обилно и не укорява; и ще му се даде. Но нека иска с вяра, без да се колебае. Защото този, който вълни, е като морска вълна, прогонена с вятъра и подхвърлена.

Марк 11: 22-24

И Исус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога. Защото истина ви казвам, че всеки, който каже на тази планина: да бъдеш отстранен и да бъдеш хвърлен в морето; и няма да се съмнява в сърцето си, но ще вярва, че онова, което казва, ще се сбъдне; той ще има всичко, което каже. Затова ви казвам: Каквито и неща да пожелаете, когато се молите, вярвайте, че ги получавате и ще ги имате.

Ефесяни 2: 8-9

Защото по благодат сте спасени чрез вяра; и това не от вас самите: това е Божият дар: Не от дела, за да не се похвали някой.

Марко 5:36

Щом Исус чу думата, която беше казана, той каза на владетеля на синагогата: Не бой се, само вярвай.

Галатяни 2:16

Знаейки, че човек не се оправдава с делата на закона, а с вярата в Исус Христос, дори ние повярвахме в Исус Христос, за да бъдем оправдани чрез Христовата вяра, а не чрез делата на закона: защото чрез делата на закона няма да се оправдае никаква плът.

1 Йоан 5: 5

Кой е този, който побеждава света, освен този, който вярва, че Исус е Божият Син?

Римляни 10:17

И така, вярата идва чрез слушане и слушането чрез Божието слово.

Евреи 11: 6

Но без вяра е невъзможно да му се угоди: защото този, който идва при Бог, трябва да повярва, че той е и че той възнаграждава онези, които усърдно го търсят.

Какво казва Библията за вярата?

Всички говорят за вяра, но какво всъщност означава това?

Първо, трябва да помним, че вярата е дар от Бога (Ефесяни 2: 8-9).Вярата може да се определи като вяра и преданост към Бога. Това означава да се доверите на Бог без никакви логически доказателства, че Той ще ви осигури.

Ние демонстрираме вярата си, като имаме връзка с Бог, без да можем да го видим или чуем дори в трудни времена.

Той ще възнагради онези, които са верни, поради което може да изпитате неприятности през целия си живот.

Без тези препятствия няма да можем да демонстрираме вярата, която ни е дадена.

Сега е твой ред

И сега бих искал да чуя от вас.

Кой стих за вярата ти беше любим?

Има ли библейски стихове, които да добавя към този списък?

Така или иначе, уведомете ме, като оставите коментар по -долу в момента.

p.s. Замисляли ли сте се какво е бъдещето на вашия любовен живот?

Интересни Статии