29 Утешителни библейски стихове за разкъсвания и сърцебиене

В този пост ще откриете най -утешителните библейски стихове за раздяла и изцеление на разбито сърце след приключване на една връзка.

Всъщност:Това са същите стихове, които чета, когато имам нужда от помощ, за да освободя някой, когото обичам. Надявам се, че този духовен съвет ще ви помогне и на вас.Да започваме.

Писания за разпаданеВторозаконие 31: 6

Бъди силен и смел, не бой се и не се страхувай от тях; защото Господ твоят Бог, Той е този, който върви с теб; той няма да те подведе, нито ще те изостави.

Помнете, че Господ ще бъде вашият постоянен спътник - той никога няма да ви напусне, нито ще ви изостави.

Псалм 34:18

Господ е близо до онези, които имат разбито сърце; и спасява такива, които са с разкаян дух.

Псалм 41: 9

Да, моят познат приятел, на когото имах доверие, който ядеше от хляба ми, повдигна петата си срещу мен.

Псалм 73:26

Моята плът и сърцето ми отпадат; но Бог е силата на сърцето ми и моята част завинаги.

Дори и да имам разбито сърце, сърцето ми възвръща силата си с Божията помощ.

Псалм 147: 3

Той изцелява съкрушените в сърцето и ги затваря.

Притчи 3: 5-6

Уповавай на Господа с цялото си сърце; и не се облягай на собственото си разбиране. Във всичките си пътища го признавай и той ще насочва твоите пътища.

След раздяла, когато нямате представа какво да правите, правилният начин е да се молите за това и да позволите на Бог да ръководи стъпките ви. Ако се доверите на Бог, той ще ви помогне да вземете най -добрите решения.Притчи 3: 15-16

Тя е по -ценна от рубини: и всичко, което можеш да пожелаеш, не е за сравнение с нея. Дължината на дните е в дясната й ръка; а в лявата й ръка богатство и чест.

Исая 9: 2

Хората, които вървяха в тъмнината, видяха голяма светлина: тези, които живеят в земята на смъртната сянка, върху тях светна светлината.

Исая 41:10

Не се страхувай; защото Аз съм с теб: не се плаши; защото аз съм твоят Бог: ще те укрепя; да, ще ти помогна; да, ще те подкрепя с десницата на моята правда.

Исая 43: 1-4

Но сега така казва Господ, който те е създал, о Якове, и този, който те е формирал, Израилю, не бой се, защото те изкупих, нарекох те с твоето име; ти си мой Когато преминеш през водите, аз ще бъда с теб; и през реките те няма да те преливат; когато минеш през огъня, няма да изгориш; и пламъкът няма да те запали. Защото аз съм Господ твоят Бог, Светият Израилев, твоят Спасител: Аз дадох Египет за твоя откуп, Етиопия и Сева за теб. Тъй като ти беше скъп в моите очи, ти беше почтен и аз те обичах; затова ще дам хора за теб и хора за живота ти.

Исая 66: 2

Защото всичко това е мое ръчно изработено и всичко това е било, казва Господ; но към този човек ще погледна, дори към онзи, който е беден и с разкаян дух, и трепери от словото ми.

Йеремия 29:11

Защото знам мислите, които мисля към вас, казва Господ, мислите за мир, а не за зло, за да ви дам очакван край.

Матей 10:14

И който не ви приеме и не чуе думите ви, когато излезете от тази къща или град, отърсете праха от краката си.

Матей 11: 28-30

Елате при мен, всички, които се трудите и сте натоварени, и аз ще ви дам почивка. Вземете моето иго върху себе си и научете за мен; защото аз съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой за душите си. Защото моето иго е лесно и моето бреме е леко.

Матей 13:15

Защото сърцето на този народ е смахнало, а ушите им са тъпи за слушане, а очите им са затворени; да не би по всяко време да видят с очите си и да чуят с ушите си, да разберат със сърцето си и да се обърнат, а аз да ги излекувам.

Матей 15: 8

Този народ се приближава до мен с устата си и ме почита с устните си; но сърцето им е далеч от мен.

Матей 21:42

Исус им казва: Никога ли не сте чели в Писанията: Камъкът, който отхвърлиха строителите, той стана глава на ъгъла: това е дело на Господа и е чудесно в нашите очи?

Матей 28:20

Научавайки ги да спазват всичко, каквото съм ви заповядал; и, ето, аз съм с вас винаги, чак до края на света. Амин.

Лука 4:18

Господният Дух е върху мен, защото ме е помазал да проповядвам Евангелието на бедните; той ме е изпратил да лекувам съкрушените, да проповядвам освобождение на пленниците и възстановяване на зрението на слепите, за да освободя онези, които са наранени

Йоан 12:40

Той заслепи очите им и закорави сърцето им; че те не трябва да виждат с очите си, нито да разбират със сърцето си, и да се обърнат, и аз трябва да ги излекувам.

Йоан 14:27

Мир оставям с вас, мир ви давам: не както светът дава, аз ви давам. Нека сърцето ви не се тревожи и не се страхувайте.

Йоан 16:33

Това ви казах, за да имате мир в мен. В света ще имате скръб; но бъдете смели; Аз победих света.

Римляни 8: 7

Защото плътският ум е вражда срещу Бога: защото той не се подчинява на Божия закон, нито наистина може да бъде.

Ефесяни 4:31

Нека всяка горчивина, и гняв, и гняв, и шум, и зли думи говорят, да бъдат отстранени от вас с цялата злоба

Филипяни 4: 6-7

Внимавайте за нищо; но във всяко нещо чрез молитва и молба с благодарност нека вашите искания бъдат оповестени на Бога. И Божият мир, който надминава всяко разбиране, ще пази сърцата и умовете ви чрез Христос Исус.

Филипяни 4:13

Мога да правя всичко чрез Христос, който ме укрепва.

Яков 4: 7

Затова се подчинете на Бога. Устоявайте на дявола и той ще избяга от вас.

1 Петър 5: 7

Възлагайки цялата си грижа на него; защото той се грижи за теб.

1 Солунци 5:18

Благодарете за всичко: защото това е Божията воля в Христос Исус за вас.

Откровение 21: 4

И Бог ще изтрие всички сълзи от очите им; и няма да има повече смърт, нито скръб, нито плач, нито ще има повече болка: защото предишните неща са отминали.

Какво казва Библията за раздялата

В трудни времена, спокойни времена, хаос и утеха, Библията предоставя. И дори повече от това, той обсъжда нашите борби и нашите радости. Утешава ни, когато сме долу, насърчава ни, когато сме горе, дава надежда, когато всичко изглежда изгубено, и ни уверява, че ще преминем през тази долина, стига да имаме един друг и Него.

Нито една връзка не е перфектна и раздялата може да разклати вярата на всеки. Библията дава надежда за най -лошите времена и има какво да каже за тези трудности. Божието Слово не оставя камък на върха, когато става въпрос за опустошение, загубена надежда и болка в сърцето.

След раздялата може да е трудно да се види как нещата биха могли да бъдат по -добри, но с правилните съвети може да започнете да се чувствате различно.

Не е лесно да се върнете след болезнена раздяла. Трудно е да върнете доверието си и отнема време, за да повишите самочувствието си.

В края на краищата вероятно сте били заедно известно време, преди да осъзнаете, че нещата не се получават. Когато най -накрая приемете, че нещата са приключили, намирането на сили да продължите напред често може да бъде по -трудно, отколкото действителното прекратяване на връзката.

Сега е твой ред

И сега искам да чуя от вас.

Кой от тези библейски стихове ти беше любим?

Има ли утешителни стихове за раздяла, които да добавя към този списък?

Така или иначе, уведомете ме, като оставите коментар по -долу в момента.

p.s. Замисляли ли сте се какво е бъдещето на вашия любовен живот?

Интересни Статии