Бъчът на смеха Бен на Бобъра # 3

Дълбоко в гората малка костенурка започна да се катери по дърво. След часове усилия той достигна върха, скочи във въздуха, размахвайки предните си крака и се строполи на земята.

След като се възстанови, той отново бавно се покатери на дървото, скочи и падна на земята.

Костенурката се опитваше отново и отново, докато няколко птици, седнали на клон, наблюдаваха тъжните му усилия. Накрая женската птица се обърна към своята половинка.

„Скъпи - изчурулика тя, - мисля, че е време да му кажа, че е осиновен.“

Интересни Статии